HAKO Genie

iHOUSE 品牌商店

  • 分享文章到

HAKO Genie

進階服務

1. 使用 HAKO Genie 點餐,JustKitchen 合作點餐服務(點圖片查看流程)

jk.png

2. 使用 HAKO Genie 下載 IBiZaTV(點圖片查看流程,未滿18歲請勿進入)

ibiza.png